Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

LeanEHS tarjoaa ammattimaista Ympäristö, Työterveys- ja Turvallisuuskonsultointia luodaksesi turvallisempaa, kestävämpää ja kannattavampaa liiketoimintaa.

LeanEHS yhdistää vahvan teoreettisen ja käytännön kokemuksen työturvallisuudesta Lean-johtamisen metodeihin, jonka avulla voidaan luoda käytäntöön soveltuvia ja tehokkaita ratkaisuja.

Kokemuksemme avulla voimme auttaa yritystäsi parantamaan yrityksesi turvallisuuden tasoa ja tehdä työturvallisuudesta arvokas osa yrityksesi liiketoimintaa.

 

Lean ja EHS (Environment, Health, Safety)

Lean-johtamisen ydinajatuksena on luoda lisäarvoa asiakkaille prosessien kautta, jotka ovat tehokkaita ja missä minimoidaan turhat toiminnot eli jätteet. Lean organisaatio ymmärtää asiakkaan tarvitseman arvon ja keskittyy tärkeimpiin prosesseihin parantakseen niitä jatkuvasti. Asiakkaat voivat olla yhtälailla sisäisiä asiakkaita kuten yrityksesi työntekijöitä tai yrityksesi sisäisiä prosesseja.

Lean-johtaminen on menetelmä, joka pyrkii ohjaamaa organisaatiota kohti jatkuvan parantamisen mallia. Menetelmä pyrkii järjestelmällisesti tuottamaan ja saavuttamaan pieniä, mutta merkittäviä muutoksia prosesseihin parantaakseen tehokkuutta ja laatua.  Näihin samoihin menetelmiin ja tavoitteisiin pyrkii myös tehokas työturvallisuusjohtamisjärjestelmä. Lean-ajattelun jatkuvan parantamisen (kaizen) prosessi seuraa plan-do-check-act -sykliä, jota noudatetaan yhtälailla OHSAS 18001 standardin mukaisessa työturvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämisessä.

Kummallakin, lean-ajattelulla ja työturvallisuus ja -terveysjohtamisella on samantyyliset tavoitteet. Tavoitteena on standardisoida prosesseja tai toimintoja, jotta voidaan varmistua niiden toimivuudesta ja jakaa nämä keinot koko organisaation käyttöön, jotta kaikki voivat hyötyä kehittyneistä menetelmistä. Kummatkin tarvitsevat jatkuvaa seurantaa ja johdonmukaisuutta ylläpitääkseen ja kehittääkseen kulttuuria, joka on rakennettu ja jota kehitetään jatkuvasti.  Lean-ajattelua voi hyödyntää kaikessa liiketoiminnassa ja prosesseissa, kuten työturvallisuusjohtamisessa, ja näiden kahden väliset yhteneväisyydet täydentävätkin hyvin toisiaan toimintojen kehittämisessä.

Onnettomuuksien kustannukset

Sosiaalisten ja inhimillisten haittojen lisäksi työtapaturmilla ja sairauksilla voi olla merkittävä vaikutus työnantajan kannattavuudelle. Työtapaturmien ja sairauksien kulut muodostuvat suorista ja välillisistä kustannuksista ja välilliset kustannukset ovat yleensä noin neljä kertaa suoria kustannuksia suurempia. Suomessa toteutetun tutkimuksen mukaan keskimääräinen tapaturma aiheutti yli 6000€ kustannukset työnantajalle (kustannukset vaihtelivat 300€ aina yli 100,000€ asti). Laskeaksesi onnettomuuksien vaikutusta kannattavuuteen, voit arvioida kuinka paljon lisämyyntiä yrityksesi pitää luoda kattaakseen onnettomuuden aiheuttamat kulut. Mikäli yrityksen kate on 5 prosenttia, niin 6000€ kulut kattaakseen on myynnin oltava 120,000€. Mikäli onnettomuuden tai sairastumisen aiheuttamat kulut ovat 100,000€, niin samalla 5 prosentin katteella on yrityksen myytävä 2 miljoonan euron arvosta tuotteitaan tai palveluita kattaakseen kulut. Tapaturmilla voi siis olla hyvinkin merkittävä vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen. Työturvallisuuskulttuurin parantaminen on tehokas tapa vähentää tapaturmia ja sairastumisia sekä niihin liitttyviä kustannuksia.

Tuottavuuden parantuminen

Kuten menestyksekäs lean-johtaminen, tehokas työturvallisuusjohtamisjärjestelmä parantaa yrityksesi tuottavuutta. Poissaolojen vähentyminen, terveemmät työntekijät, parempi työmotivaatio, lisääntynyt työteho, tehokkaampi työympäristö sekä parantunut laatu ja luotettavuus kehittävät toimintojesi tuottavuutta. Jatkuva parantaminen, tehokas resurssien käyttö ja lisäarvoa tuottavat prosessit parantavat yrityksesi kannattavuutta yhdessä lisääntyneen tuottavuuden kautta.